با کلاژن بیشتر آشنا شوید!

با کلاژن بیشتر آشنا شوید!

 کلاژن پروتئینی است که در تمام بدن وجود دارد. وقتی اسم کلاژن به میان می آید اکثر افراد به یاد پوست می افتند. کلاژن پروتئینی است که در تمام بدن وجود دارد و در واقع ترکیب اصلی سازنده ی غضروف؛ عضلات، استخوان ها، پوست و تاندون ها محسوب می شود. کلاژن چسب طبیعی است که […]