کشیدن غبغب و لیفت پایین صورت با نخ

کشیدن غبغب و لیفت پایین صورت با نخ

نمونه کشیدن غبغب و لیفت پایین صورت با نخ کشیدن غبغب و لیفت پایین صورت با نخ در یک جلسه با بی حسی موضعی. معمولا کشیدن غبغب پایین صورت گونه و ابرو با نخ نتایج عالی در پی دارد. خانم دکتر مریم کشاورز در سال 1381 تحصیلات خود را در رشته دکترای پزشکی عمومی در […]