کاویتاسیون

کاویتاسیون

انجام خدمات تخصصی کاویتاسیون توسط خانم دکتر مریم کشاورز بهترین پزشک زیبایی اصفهان کویتاسیون چیست؟ cavitationچیست؟ کویتاسیون یا حفره زایی پدیده ای هیدرودینامیکی است که تحت شرایط خاص در سیالات رخ می دهد این پدیده در اواخر قرن نوزدهم توسط لردریلی,در حالی که او از بین رفتن یک حباب را در سیال مشاهده می نمود […]