کاندید مناسب برای بوکال فت

کاندید مناسب برای بوکال فت

کاندید مناسب برای بوکال فت درباره بوکال فت (تخلیه چربی زیرگونه) چه می‌دانید؟ بوکال فت یک توده گرد چربی در وسط گونه شما است. که بین عضلات صورت، در ناحیه توخالی زیر استخوان گونه شما قرار دارد. همه چربی بوکال دارند. با این حال، اندازه‌های چربی بوکال می‌تواند بسیار متفاوت باشد. اگر چربی‌های گونه زیادتری […]