کاندیدای مناسب تزریق بوتاکس

کاندیدای مناسب تزریق بوتاکس

معرفی کاندیدای مناسب تزریق بوتاکس با توجه به این که سن بروز چروک های پوستی ممکن است در هر کسی متفاوت باشد، زمان مناسب برای تزریق نیز برای افراد متفاوت است. تزریق بوتاکس باعث می شود تا چروک های پوستی محو شوند. از این رو هر کسی که دارای خط اخم، خطوط پیشانی، خط خنده […]