پرکردن صورت با تزریق چربی

پرکردن صورت با تزریق چربی

پرکردن صورت با تزریق چربی پر کننده صورت می تواند با استفاده از مواد مختلف ساخته شود. اغلب پرکننده های حاوی اسید هیالورونیک مورد استفاده قرار می گیرند . اثرات ماندگاری و عوارض پرکننده ها بر اساس نوع مواد مورد استفاده متفاوت است. پرکردن صورت با تزریق چربی نیز سال های زیادی است به عنوان […]