پوست خشک و ویتامین ها

پوست خشک و ویتامین ها

پوست خشک و ویتامین ها خشکی پوست می تواند در اثر عوامل مختلفی از جمله کمبود آب بدن، افزایش سن، تغییرات فصلی، آلرژی و کمبود ریز مغذی ها مثل کمبود املاح، مواد معدنی و ویتامین برای پوست خشک ایجاد شود. با توجه به علت خشکی پوست، ممکن است از روش‌های مختلف درمانی از جمله مرطوب […]