نمونه لیفت ابرو با نخ سیلویت

نمونه لیفت ابرو با نخ سیلویت

نمونه لیفت ابرو با نخ سیلویت تمام مراجعینی که کاندید گذاشتن نخ ایرو هستند قبل از انجام باید بوتاکس ابرو انجام شود تا حرکت ابرو کم شود توجه کنید با بوتاکس ابرو فرم ابروها طبق نظر شما بالاتر رفته و زیباتر می سود بعد از یک الی دو هفته نخ لیفت برای شما گذاشته می […]