نتیجه تزریق فیلر برای چانه

نتیجه تزریق فیلر برای چانه

نتیجه تزریق فیلر برای چانه چه موقع ظاهر می‌شود؟ بلافاصله بعد از تزریق فیلر در چانه برجسته شدن آن مشهود می شود بهتر است 4 هفته بعد از تزریق برای نتیجه تزریق فیلر برای چانه به پزشک مراجعه کنید تا او بتواند وضعیت فیلر تزریق شده را بررسی کند و در صورت لزوم ترمیم انجام […]