معرفی انواع آسیب های مو

معرفی انواع آسیب های مو

بررسی انواع آسیب های مو انتهای مو به دو یا چند سر تقسیم می‌شود و ساقه در تماس خشن است. این زمانی رخ می دهد که موها از روغن های طبیعی خود را از دست می دهند. در مطلب امروز سایت دکتر مریم کشاورز ، پزشک زیبایی اصفهان انواع آسیب های مو را مورد بررسی […]