مشاوره پیش از جوانسازی پوست

مشاوره پیش از جوانسازی پوست

مشاوره پیش از جوانسازی پوست در طول جلسات مشاوره پیش از جوانسازی پوست ، موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: اهداف بیمار سوابق پزشکی، حساسیت های دارویی و یا درمان های پزشکی مصرف هر گونه دارو، ویتامین و یا مکمل گیاهی مصرف مشروبات الکلی سابقه انجام هر گونه درمان زیبایی برخی دیگر […]