مراقبت های قبل و بعد تزریق ژل

مراقبت های قبل و بعد تزریق ژل

مراقبت های قبل و بعد تزریق ژل چیست؟ ماندگاری ژل به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله برند، وضعیت جسمی فرد، نوع ژل مورد استفاده و …. حداقل زمان برای ماندگاری ژل ۱۲ ماه است. اما به صورت استاندارد اثر این تزریقات و فرم‌دهی بین ۱۸ ماه تا دو سال نیز ممکن است به طول […]