مراقبت قبل و بعد از بوکال فت غبغب

مراقبت قبل و بعد از بوکال فت غبغب

آمادگی و مراقبت قبل از بوکال فت غبغب قبل از بوکال فت غبغب، مراقبت‌ها و آمادگی‌های خاصی باید انجام شود: پیش از اقدام بهتر است با جراح پلاستیک خود ملاقات کرده و در مورد هدف‌، انتظارات و اطلاعات بیشتر درباره روش جراحی صحبت کنید.   آزمایشات قبل از جراحی جهت اطمینان از سلامت بیمار مانند […]