مراقبت‌ها و نکات قبل و بعد از اندولیفت

مراقبت‌ها و نکات قبل و بعد از اندولیفت

مراقبت‌ها و نکات قبل و بعد از اندولیفت مراقبت‌های درمانی مشخصی وجود دارند که رعایت آنها باعث کاهش عوارض اندولیفت می‌شود. برخی از این نکات و مراقبت‌ها به شرح ذیل هستند: نکات: زمان بهبودی و رؤیت نتایج در افراد مختلف متفاوت است. تورم، التهاب یا کبودی احتمالی در محل ورود میکرو فیبرها به بدن نهایتاً […]