مراقبتهای بعد از بوتاکس

آشنایی با مراقبتهای بعد از تزریق بوتاکس برای این که بعد از تزریق بوتاکس نتیجه مناسبی از جراحی خود بگیرید باید مراقبت هایی را انجام دهید که در ادامه این مطلب از سایت دکتر مریم کشاورز ، پزشک زیبایی اصفهان با مراقبتهای بعد از تزریق بوتاکس ابرو آشنا می شوید : انجام فعالیت های بدنی : […]