مراحل انجام ساکشن غبغب

مراحل انجام ساکشن غبغب

مراحل انجام ساکشن غبغب عمل ساکشن غبغب با قرار دادن یک لوله کوچک به نام کانولا در غبغب و نواحی چانه انجام می شود. که با استفاده از مکش ملایم، مقادیر کم و استراتژیک چربی از هر محل خارج می شود. نتیجه ی ساکشن غبغب یک نمای صاف تر و یکنواخت تر با کاهش میزان […]