مدلينگ و زاويه سازي با چربي

مدلينگ و زاويه سازي با چربي

مدلينگ و زاويه سازي با چربي مدلينگ و زاويه سازي با چربي در زيباجوي جوان و دوست داشتني همزمان تزريق فيلر لب هم انجام شد.   مدلینگ صورت به طور کلی به صورت هایی که دارای برجستگی های زیبا و متناسب با سایر اجزای صورت می باشند، صورت زاویه دار یا مدلینگ گفته می شود. […]