لیزر لک های پوست

لیزر لک های پوست

لیزر لک های پوست لک‌ های حاصل از کهولت سن و ضایعات رنگدانه‌ ای پوست: می‌توان با لیزر لک های قهوه‌ ای سطحی را برطرف کرد و همچنین لک های پوستی قهوه‌ای رنگ (شیرقهوه)، خال گوشتی‌، لک و خال‌های صاف رنگدانه‌ای را برطرف کرد. بعضی از رنگدانه‌ها با هیچ کدام از درمان‌های لیزری برطرف نمی‌شوند.لکه‌های […]