لیزر درمانی پوست

لیزر درمانی پوست

لیزر درمانی پوست لیزر پوست صورت و بدن چیست؟ یکی از مهم‌‌‌ترین وظایف پزشک قبل از لیزر درمانی پوست صحبت با بیمار و توجیه اوست. بیمار باید بداند چند درصد احتمال بهبود دارد و طول دوره درمان او چقدر است. همچنین باید او را از احتمال بازگشت بیماری و نیز عوارضی که ممکن است لیزر […]