مزوتراپی صورت (لک)

مزوتراپی صورت (لک)

در مزو تراپی صورت داروهای هومیوپاتیک ،عصاره های گیاهی،ویتامین ها و…از طریق تزریق وارد پوست میشوند  و به پرسازی بافت پوست