فیلر لب

فیلر لب

فیلر لب اصفهان : تزریق فیلر لب یکی از خدمات زیبایی خانم دکتر کشاورز میباشد . حجیم بودن لب ها از ملاک های زیبایی و چهره در این دوره محصوب میشود.از این رو،شمار متقاضیان برای حجیم کردن لب ها روز افزون است و خانم های زیای به دنبال روش های تزریق برای حجم دادن لب […]