عوامل موثر بر نتیجه لیفت با نخ

عوامل موثر بر نتیجه لیفت با نخ

بررسی عوامل موثر بر نتیجه لیفت با نخ در مطلب امروز سایت دکتر مریم کشاورز ، پزشک زیبایی اصفهان به عوامل موثر بر نتیجه لیفت با نخ می پردازیم. هیپرتروفی عضله ماستر اگر بیمار بدلیل هیپرتروفی عضله ماستر دارای فک چهار گوش است حتی اگر شیبه سازی قبل از انجام آن با دست انجام شده […]