عوارض بوتاکس پیشانی

عوارض بوتاکس پیشانی

مهمترین عوارض بوتاکس پیشانی در مطلب امروز سایت دکتر مریم کشاورز ، پزشک زیبایی اصفهان به بررسی مهمترین عوارض بوتاکس پیشانی می پردازیم. عوارض بوتاکس پیشانی معمولا به دلیل محل تزریق اشتباه یا میزان دوز تزریقی اتفاق می افتد که این عوارض در موارد بسیار نادری وخیم می شود و نیاز به پزشک پیدا می […]