ساختار پوست و وظایف آن

ساختار پوست و وظایف آن

آشنایی با ساختار پوست و بررسی وظایف آن پوست وسیع ترین بافت بدن است که به طور متوسط 16 تا 17 درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و ضخامتی حدود 3- 5 میلی متر دارد. ما از طریق پوست می توانیم لمس کنیم و یا سرما یا گرما را تجربه کنیم بنابراین پوست می […]