زمان لازم برای مشاهده نتیجه مزوتراپی

زمان لازم برای مشاهده نتیجه مزوتراپی

زمان لازم برای مشاهده نتیجه مزوتراپی و روند تأثیرگذاری با توجه به مورد درمانی مزوتراپی مدت‌زمان لازم برای تأثیر آن متفاوت هست. زمان لازم برای مشاهده نتیجه مزوتراپی : برای مثال مشاهده آثار درمانی در درمان ریزش موی مردانه تقریباً شش ماه به طول می‌انجامد. البته استفاده از سایر روش‌ها در کنار مزوتراپی می‌تواند زمان […]