زاویه سازی فک چیست ؟

زاویه سازی فک چیست ؟

زاویه سازی فک و صورت زاویه سازی فک چیست ؟ زاویه سازی فک (Orthognathic) از واژه یونانی (orthos) به معانی “مستقیم” و “فک” می باشد. اورتوژناتیک یا سازویه سازی فک، مجموعه اقداماتی است که در نهایت به بهبود ناهنجاری های موجود در فک و یا زیباسازی آن منجر می شود. این ناهنجاری ها می تواند […]