زاويه سازي و مدلينگ صورت

زاويه سازي و مدلينگ صورت

زاويه سازي و مدلينگ صورت عكس بلافاصله بعد از تزريق مدلینگ صورت:بطور کلی به صورت هایی که دارای برجستگي های زیبا و متناسب با دیگر اجزای صورت می باشند، صورت زاویه دار یا مدلینگ گفته می شود. این نوع چهره ها بیشتر در چهره اشخاص مشهور و بازیگران معروف مشاهده می شود. مثلث طلایی صورت […]