فیلر دم ابرو

فیلر دم ابرو

تزریق فیلر دم ابرو اصفهان فیلر دم ابرو اصفهان | در بالا کشیدن ابرو اثر جاذبه زمین، معکوس و بافت‌های نرم پیشانی سفت می‌شود تا ابروها، پلک‌های بالا و خطوط و انحناهای صورت ظاهری جوان‌تر بیابد و رد گذر زمان از چهره پاک شود. روش‌های گوناگونی برای لیفت و بالا کشیدن ابرو وجود دارد که […]