توصیه ها قبل از تزریق هر نوع ژلی

توصیه ها قبل از تزریق هر نوع ژلی

توصیه ها قبل از تزریق هر نوع ژلی قبل از تزریق هر نوع ژلی بهتر است با آن آشنا باشید. به طور کامل اطلاعاتی در مورد آن ژل داشته باشید. هدف خود را به طور صریح به پزشک زیبایی خود بگویید. حتما از مشاوره‌های پزشک متخصص خود استفاده کنید و یکباره تصمیم نگیرید.  سعی کنید […]