تزریق یک سی سی فیلر لب

تزریق یک سی سی فیلر لب

نمونه تزریق یک سی سی فیلر لب خانم دکتر مریم کشاورز در سال 1381 تحصیلات خود را در رشته دکترای پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتمام رسانید و در همان سال راهی کانادا شده و در کالج استتیک تورنتو دوره های مدیکال استتیک را گذراند. ایشان در سال 1386 به ایران بازگشت […]