نمونه تزریق همزمان گونه و چانه توسط دکتر مریم کشاورز

نمونه تزریق همزمان گونه و چانه توسط دکتر مریم کشاورز

بهبود توازن و زیبایی صورت: تزریق همزمان گونه و چانه تزریق فیلر به صورت، به ویژه به نواحی گونه و چانه، یکی از روش‌های محبوب و غیرجراحی برای بهبود توازن و زیبایی صورت است. این روش که با استفاده از فیلرهای مختلف انجام می‌شود، می‌تواند حجم از دست رفته را جبران کرده، چین و چروک‌ها […]

راهنمای تزریق همزمان گونه و چانه

راهنمای تزریق همزمان گونه و چانه

بهبود توازن و زیبایی صورت: تزریق همزمان گونه و چانه تزریق فیلر به صورت، به ویژه به نواحی گونه و چانه، یکی از روش‌های محبوب و غیرجراحی برای بهبود توازن و زیبایی صورت است. این روش که با استفاده از فیلرهای مختلف انجام می‌شود، می‌تواند حجم از دست رفته را جبران کرده، چین و چروک‌ها […]