تزریق فیلر پشت دست

تزریق فیلر پشت دست

تزریق فیلر پشت دست تزریق فیلر پشت دست : تزريق چربي از بهترين روش هاي جوانسازي دست مي باشد كه در مواردچروك و پيدا شدن رگ و تاندون دست ها استفاده مي شود اين كار به صورت سرپايي و با بي حسي انجام مي شود تزريق چربي از روش هاي جوانسازي در ناحيه صورت و […]