تزريق يك سي سي فيلر بلترو

تزريق يك سي سي فيلر بلترو

تزريق يك سي سي فيلر بلترو تزريق يك سي سي فيلر بلترو در زير چشم باعث رفع گودي و بهبود تيرگي زير چشم شد #بلترو جزو بهترين فيلر هاي زير چشم با تاييديه #fda مي باشد   بلوترو چیست؟ فیلرها گروهی از مواد غیر سمی هستند که در عمق های مختلف زیر پوست تزریق می شوند تا خطوط، چروک […]