تزريق فيلر در خانم جوان

تزريق فيلر در خانم جوان

تزريق فيلر در خانم جوان تزريق فيلر در خانم جوان به دليل لاغري زياد صورت چه زمانی استفاده از ژل توصیه می شود؟ ۱- اگر شما چین و چروک عمیق دور چشم ها،ابروها یا دهانتان دارید. ۲-اگر شما تمایل به تغییر در برجستگی وحجم لب و چانه و فک تحتانی تان دارید. ۳-اگر شما مایل […]