چه کسانی نباید مزوتراپی کنند؟

چه کسانی نباید مزوتراپی کنند؟

چه کسانی نباید مزوتراپی کنند؟ 1 ـ خانم‌های باردار 2 ـ بیماران قلبی ـ عروقی 3 ـ افرادی که دچار سرطان‌های پیشرفته هستند 4 ـ کسانی که دارای سوابق آلرژی و حساسیت به داروهای خاص هستند 5 ـ افرادی که در حال استفاده از داروهای ضدانعقاد هستند ( در این افراد احتمال ایجاد هماتوم و […]