اقدامات قبل و بعد از بوکال فت

اقدامات قبل و بعد از بوکال فت

اقدامات قبل و بعد از بوکال فت حتما باید قبل از عمل رعایت کنید که: با جراح پلاستیک خود در مورد موارد زیر صحبت کنید: انتظارات و اهداف شرایط پزشکی قبل و بعد از عمل داروهای فعلی، از جمله ویتامین ها و مکمل ها مصرف الکل، تنباکو و مواد مخدر آلرژی های دارویی جراحی های […]