اصلاح افتادگی صورت با تزریق فیلر

اصلاح افتادگی صورت با تزریق فیلر

نمونه اصلاح افتادگی صورت با تزریق فیلر لطفا به افتادگی های ناحیه گردن خط فکی و قسمت میانی صورت در عکس قبل و بعد دقت کنید. خانم دکتر مریم کشاورز در سال 1381 تحصیلات خود را در رشته دکترای پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتمام رسانید و در همان سال راهی کانادا […]