تزریق ژل لب

تزریق ژل لب

تزریق فیلر به لب 

تزريق يك سي سي فيلر لب عكس بلافاصله بعد از تزريق . 

پزشک زیبایی اصفهان تزریق ژل لب


پزشک زیبایی اصفهان