نمونه لیفت ابرو با نخ سیلویت

نمونه لیفت ابرو با نخ سیلویت

نمونه لیفت ابرو با نخ سیلویت

تمام مراجعینی که کاندید گذاشتن نخ ایرو هستند قبل از انجام باید بوتاکس ابرو انجام شود تا حرکت ابرو کم شود توجه کنید با بوتاکس ابرو فرم ابروها طبق نظر شما بالاتر رفته و زیباتر می سود بعد از یک الی دو هفته نخ لیفت برای شما گذاشته می شود. نخ دوسوزنه سیلویت نسبت به نخ تک سوزنه ماندگاری بالاتری دارد. تمام مولتی ویتامین و مسکن خود را از یک هفته قبل از انجام نخ دوسوزنه چه در پیشانی و چه در صورت قطع کنید.

تصویر برگرفته از صفحه اینستاگرام دکتر مریم کشاورز پزشک زیبایی اصفهان 


مطالعه بیشتر :

عوارض بوتاکس زیر بغل

جلوگیری از علائم اولیه پیری

نمونه لیفت با نخ سیلویت