نمونه تزریق فيلر در ناحيه ناودان اشكی

نمونه تزریق فيلر در ناحيه ناودان اشكی

نمونه تزریق فيلر در ناحيه ناودان اشكی

تزریق فيلر در ناحيه ناودان اشكی انجام شدi درصورتيكه تزريق صحيح انجام شود چشم ها نه تنها كوچك تر به نظر نمي رسد. بلكه زيباتر هم مي شود.

 

تصویر برگرفته از صفحه اینستاگرام دکتر مریم کشاورز پزشک زیبایی اصفهان 

هدف ما ایجاد زیبایی طبیعی برای شماست

 


مطالعه بیشتر :

راهکارهای از بین بردن خط اخم

مزیت های انجام لیفت صورت با نخ

کاربردهای هیدروفیشیال