نمونه تزريق گونه زاويه فك و چانه

نمونه تزريق گونه زاويه فك و چانه

نمونه تزريق گونه زاويه فك و چانه

تزريق و بالانس صورت در خانم جواني كه از لاغري و كشيده بودن صورت خود ناراضي بودند انجام شد تزريق گونه زاويه فك و چانه.
نمونه تزريق گونه زاويه فك و چانه | پزشک زیبایی اصفهان