لبخند لثه ای | نمونه لبخند لثه ای

لبخند لثه ای | نمونه لبخند لثه ای

لبخند لثه ای به این صورت است که هنگام لبخند زدن، لب بالایی بیش از اندازه از دندان های بالایی فاصله گرفته، لثه ها را نمایان ساخته و لبخندی نامطلوب را ایجاد می کند.

یکی از عوامل ایجاد کننده این لبخند عضله ای بیش فعال است که لب بالایی را به سمت بالا می کشد. از دیگر مواردی که می تواند سبب بدتر شدن ظاهر لبخند لثه ای شود، کوتاهی لب بالا می باشد.

خوشبختانه، لبخند لثه ای را می توان به آسانی و به طور موثر با تزریق سم بوتولینوم (بوتاکس) اصلاح کرده و فعالیت عضله بالا برنده لب فوقانی را کاهش داد.

 خانم دکتر مریم کشاورز

پوست، مو، زیبایی

پزشک زیبایی اصفهان

جهت اطلاع از آدرس و شماره های تماس خانم دکتر لطفا کلیک کنید