تزريق فيلر لب | مدل تزریق ژل لب روسی

تزريق فيلر لب | مدل تزریق ژل لب روسی

تزريق فيلر لب مدل تزریق ژل لب روسی در حالت دهی لب ها به تازگی مورد استقبال زیادی قرار گرفته و متقاضیان بسیاری به دست آورده است. در این حالت تزریق در ناحیه حاشیه بالای لب انجام شده و خط و گوشه بالای لب برجسته خواهد شد. این مدل برای افرادی که لب بالایی باریک و کوچکی دارند نتیجه و زیبایی عالی به همراه دارد. همچنین افرادی که لب های عادی و برابری دارند ، قادرند با برجسته سازی حاشیه بالای لب زیبایی خاصی به لب های خود بدهند.

 خانم دکتر مریم کشاورز

پوست، مو، زیبایی

پزشک زیبایی اصفهان

جهت اطلاع از آدرس و شماره های تماس خانم دکتر لطفا کلیک کنید